Thermal Welding Yöntemi İle Kansız ve Bıçaksız Dil Bağı Ameliyatı Videosu

Thermal Welding Yöntemi İle Kansız ve Bıçaksız Dil Bağı Ameliyatı

(Bloodless and Bladeless Lingual Frenectomy With Thermal Welding)

Dil bağı ameliyatı - Dil bağı kesilmesi - Dil altı bağı kesilmesi - Thermal welding yöntemi - Kansız, bıçaksız dil bağı ameliyatı - Lazerle dil bağı ameliyatı

3.5 yaşında ve dil ucunu ağız dışına çıkaramama, konuşurken zorlanma şikayetleri olan hastanın yapılan muayenesinde kalın, kısa ve önde yerleşimli dil bağı saptandı.

Kansız ve bıçaksız bir şekilde, ısı hasarını en aza indiren Thermal Welding Cihazı kullanılarak işlem planlandı.

İşlem öncesi, thermal welding yöntemindeki ısı hasarını ve ağrıyı en aza indirebilmek için lokal anestezik ilaca serum fizyolojik ilave edilerek dil bağına enjekte edildi.

Yeni yapılan dil bağı sınıflamasında, dil bağının yapısı (kısa, kalın, damarlı ...) olmasından daha çok dil bağının dil ucuna göre yerleşimi dikkate alınmaktadır. Ne kadar dil ucuna yakınsa, dil hareketlerini o kadar kısıtlayabileceği ve o kadar da belirtilere neden olabileceği düşünülmektedir.

Thermal Welding probu ile dile paralel olarak dil bağı kesilmektedir. Dil bağı kesildikçe, dil ucunun geriye doğru daha rahat bir şekilde yükseldiği görülmektedir.

Dil bağının üst kısmında çeşitli damarlar, alt kısmında ise tükrük bezi kanalları yer almaktadır. Geriye doğru gidildikçe bu yapılara zarar verilmemesine özen gösterilmelidir.

Eriyebilen özellikteki dikiş materyali ile, yüzeyel mukozal dikişler atılarak, açık mukozal alanlar kapatılır. Dil bağı uzatma dikişi olarak da atılabilir. Dil bağına derin dikiş atılması nedeniyle, tükrük bezi kanallarında zedelenme ve tükürük kanalı kisti (ranula) ortaya çıkan olgular bildirilmiştir.

Kısa ve önde dil bağı olan hastalarda, dil ucunu sürekli dışarıya çıkarma çabası ve dil ucundaki engellemeye bağlı olarak, dil bağının hemen ön kısmından itibaren dil ucunda çatallanma ortaya çıkmaktadır. Dil ucundaki çukurlaşmış bölge görülmektedir.

Mukozal hasarı en aza indirien Thermal Welding yöntemi ile yapılan kansız ve bıçaksız dil bağı ameliyatı sonrası yapılan kontrolde dil altı bölgesi görülmektedir.

Lazerle yapılan dil bağı ameliyatlarında, ortaya çıkan mukozal hasar, Thermal Welding yönteminden daha fazladır. Hastalar bu nedenle dil bağı kesilmesi sonrasında, Thermal Welding yöntemi ile yapılandan daha fazla acı hissedebilirler.