Dil Bağı Kesildikten Sonra Dikiş Gerekir mi?

Dil bağı özellikle kalın ve damarlı olduğunda işlem sonrası kanama olasılığı artmaktadır. Yukarıda, 4 yaşında ve uzun süredir dilini dışarıya çıkaramayan bir hastanın dil bağı ameliyatı sonrası cerrahi alanın fotoğrafı görülmektedir.

Hastanın yaşı büyüdükçe operasyonun zorluğu ve büyüklüğü de artabilir. Yukarıdaki fotoğrafta dil altı bölgesi görülen hastaya, genel anestezi altında dil bağı kesilmesi işlemi yapılmış ve eriyebilen antibiyotikli dikişlerle, dil bağının kesilen uçlarındaki mukozal yüzeyleri dikilmiştir. Bu yaş grubundaki hastalarda sadece dil bağı kalınlaştığı ya da işlemin zor olması değil; hastanın işlemin farkında olabilmesi ve post travmatik stres bozukluğu açısından da risk mevcuttur. Yani dış dünyadaki bireyleri ve çevresini tanıyan bu çocuklarda zorla başın tutulması ve işlemin yapılması, çocukta aileye ve hekime karşı güvensizlik ve korku ortaya çıkmasına neden olabilir.

Dil Bağı Kesildikten Sonra Dikiş Atılmasının Faydaları ve Riskleri Nelerdir?

 

Dil bağı ameliyatı bittikten sonra, kesi alanının her iki yanındaki mukozaların dikilmesi, ameliyat sonrası açık yaranın olmamasını sağladığından ağrıyı azaltabilir ve iyileşmeyi hızlandırabilir.

Bununla birlikte, dil bağı kesildikten sonra atılan bu dikişler eğer mukoza altındaki derin dokuları da içine alırsa, örneğin altta bulunan tükürük bezi kanalları yanlışlıkla zedelenebilmektir. Üst kısımda ise sinirler ve dili besleyen damarlar bulunmaktadır ve bu nedenle geniş ve derin bir alanı içine alacak şekilde dikiş atılması riskli olabilir.

Dil bağı ameliyatı fark edilir edilmez mümkün olan en küçük yaşta yapılması, en ideal uygulamadır. Başvuran birkaç aylık bebek hastalarımızın hiçbirisine dikiş atılmasına ve narkoz verilmesine gerek duyulmamıştır. Bununla birlikte bu dönemde anne sütü de alındığı için, anne sütünün mukozal hasarın iyileşmesine ilave katkısı da olacaktır.