Dil Bağı İle İlgili Yanlış Bilinenler ve Farklı Bilgiler

 

Dil Bağı İle İlgili Yanlış Bilinenler ve Farklı Bilgiler

Uzun süredir yurtdışı dil bağı ile ilgili yazılmış web sitelerini ve forumları takip etmem ve aynı zamanda bana gelen ve dil bağı olan hastaları dinlediğimde bu bilgileri içtenlikle paylaşma gereği duydum.

Gerçekten dil bağına bağlı sağlık etkileri konusunda yeni bilgiler ve çalışmalar ışığında, hastalarımın söyledikleri konusunda şaşırmamak mümkün değil.

 

Yanlış 1: Dil Bağı Ameliyatını 6 Aylık Olmadan Yaptırmayın (?!)

 

Dil bağı yeni bilimsel çalışmalara göre sadece bebeğin beslenme sorununa değil, ilerleyen döenmde konuşma problemleri, benlik kaygısı ve olumsuz psikolojik etkilenmelere yol açabilmeketedir. Sadece emzirmeyi düşündüğünüzde, bebeğin az emmesi, emmeyi reddetmesi bile tüm yaşamınıı etkileyebilecek bir sağlık sorunudur.

 

Amerikan Pediatri Akademisi' nin 2004 yılında yayınladığı "Breastfeeding: Best for Baby and Mother / Emzirme: Anne ve Bebek İçin En İyisi" isimli rehberinde, dil bağı olan bebeklerde, dil bağı olduğu saptanan bebeklerde, dil bağının mümkün olan en kısa süre içerisinde kesilmesi önerilmektedir. Makeleyi indirebileceğiniz link >> Tongue-Tie and its Impact on Breastfeeding (2004 yılında dil bağı sınıflaması net değildi, ancak çok güzel bir makale. Neden erkenden dil bağı kesilmesi gerektiği çok güzel anlatılmış).

 

Ön dil bağı, arka dil bağı ve üst dudak bağının, emme sorunları yaşayan ve ağız içi başka bir patolojisi olmayan sağlıklı bebeklerde, en sık olası etken olduğunu vurgulayan yeni bilimsel  çalışma linki >> Breastfeeding difficulties and oral cavity anomalies: The influence of posterior ankyloglossia and upper-lip ties

 

Dil bağı olan çocuklarda annenede ağrılı emzirme olabileceğini gösteren yeni bilimsel çalışma linki >> Nipple Pain in Breastfeeding Mothers: Incidence, Causes and Treatments. Makalede, emme sorunu olan bebeklerde, bakıldığında dil bağı görülmese bile; elle arka dil bağı muayenesi yapılması önerilmeketedir. Maalesef ülkemizde arka dil bağının ne olduğu bile pek fazla bilinmemektedir.

 

Amerikan Kulak Burun Boğaz Akademisi (www.entnet.org), zaten beslenme sorunu yaşayan ve kilo alımı az olan bebeklere en kısa sürede dil bağı kesilmesi işleminin yapılmasını önermektedir. İlgili sayfa linki >> Tongue-tie (Ankyloglossia)

 

Yurt dışında çocuk doktorlarının sadece %10' u, kulak burun boğaz uzmanlarının sadece % 30' u dil bağının bebeklerde beslenme sorunlarına yol açabileceğinie inanırırlarken; laktasyon danışmanlarının %  69' unun dil bağının beslenme sorununa yol açabileceğine inanmaktadır (kaynak link >> Treatments for Ankyloglossia and Ankyloglossia With Concomitant). Maalesef dil bağı ile ilgili bilgilerin bir çoğu yeni ve bilinmiyor!

 

Meme emerken zorlanan bebeklerin, gözle görülEmeyen ve sadece elle muayene ile anlaşılan arka dil bağı (posterior tongue tie) açısından mutlaka dğerlendirilmesi gerektiği vurgulanan ve küçük bebeklerde ofis şartlarında yapılan arka dil bağı kesilmesi sonrasında emzirme sorunlarının çözülebileceğini vurgulayan bilimsel çalışma linki >> The effects of office-based frenotomy for anterior and posterior ankyloglossia on breastfeeding.

 

Dil Bağı Emzirme Sorunu - Emmeyi Reddetme

 

Şimdi gelelim neden "6 ay geçmeden yaptırmayın" ifadesine, gerçekten bu 6 aylık sürenin hangi anlamda söylenildiğine dair yorum yapmak zor ancak; 6 ay boyunca dil bağı olan ve bir şekilde emmeyi reddetme, yetersiz kilo alımı ve formül mamalarla beslenmek zorunda kalan bebeklere bir de hastane şartlarında anestezi altında işlem yapılması gerekmesi bu bekleme süresinin her anlamda yanlış olduğu anlamına gelmektedir. Anne sütü ile beslenme olumsuz etkilenmeden, dil bağı kesilse; zaten hem kesi alanı hızlı düzelirken; hem de çocuğun anne sütü nimetinden mümkün olan en fazla şekilde faydalanması sağlanacaktıır. Maalesef, özellikle ekonik imkanları yeterli olmayan ailelerin  gözle görülemeyen arka dil bağı olan bebeklerinde, anne sütü yerine formül mama ile beslenmeye başlanılması ve bu mamaların ekonomik olarak kullanılması için fazla sulandırılması, bebeğin sağlığı açısından olumsuz etkilere neden olmaktadır. Anne sütü ile beslenmenin, bir insanın tüm yaşamı boyunca olumlu sağlık etkileri mevcuttur.

 

Anne sütünün önemi

 

Anne sütünü önemseyin ve eğer çocuğunuzda meme reddi, emerken zorlanma ve terleme, meme ucunu ısırma, emerken yorulma gibi belirtiler varsa emzirme danışmanı ya da doktorunuza danışın!

 

Büyük çocuklarda, zaten bekledikçe dil bağı ile ilişkili çeşitli konuşma problemleri görülebilmektedir. Yine de 6 aydan önce ve mümkün olan en kısa süre içerisinde dil bağının kesilmesi en uygun olan uygulamadır.

 

bebeklerde emme zorluğu, bebeklerde meme emerken zorlanma, dil bağı anne sütü, dil bağı belirtileri, Dil bağı nasıl emzirmeyi engeller?, emzirme zorluğu

Konu ile ilgili benzer bir link >>​ Dil Bağı Bebeklerde, Meme Emmeyi ve Beslenmeyi Nasıl Engeller?

 

Yanlış 2: 1 Yaşına Kadar Kendiliğinden Düzelebilir, Bekleyin! (?!)

 

Dil Bağı Uzmanı

 

Aslında bu cümleyi birçok hastamdan duydum. Dil bağının kendiliğinden yırtılabileceğine dair çeşitli kaynaklar var (yandaki Dil Bağı Kısalığı Kendiliğinden Düzelebilir mi? linkine ve 1959 yılında, dil bağı olan bebeğin emme esnasında dil bağında yırtılma olduğunu gösteren olgu sunumu linkine (Spontaneous Rupture of Tongue-tie) göz atabilirsiniz). İnce zar şeklindeki ön dil bağları zaten mantık olarak çok zorlama ile yırtılabilir hatta klarnet çalan bir hastam, enstruman kullanırken dil bağında kanama ve az miktarda yırtılma olduğunu söylemişti (erişkin önemde dil bağının kendiğinden yırtılması daha nadirdir). Peki gelelim "kendiliğinden düzelir mi?" meselesine. Dil bağı ince ve zar gibi ise evet yırtılma olasılığı var ama çok nadir. Eskiden ebeler dil altına zar şeklinde dili tutan yapıyı görünce jilet ile keserlermiş. Dil bağı yırtılma olmadan kendiliğinden düzelemez. Hatta, gözle görülmeyen, mukoza altında yerleşen (submukozal) arka dil bağlarının kopma olasılığı çok daha azdır. Zamanla düzelmek yerine, dilin pozisyonu ve yapısı ağız tabanına uygun hale gelebilir. Erişkin ve arka dil bağı olan bir hastamda işlem sonrası dilin adeta tabak şeklnde olduğunu ve baş bir erişkin hastamda dil ucunun adeta çatal şeklinde ayrık olduğunu görmüştüm. Dil bağının düzeleceği umuduyla bebeği 1 sene boyunca bekletmek, hem bebeğim daha az anne sütü almasına, hem lokal anestezi altında ofis şartlarında narkozsuz işlem şansının kaçmasına hem de gereksiz yere işlemin daha maaliyetli olmasına neden olacaktır.

 

 

Yanlış 3: Dil Altında Perde Yoksa Dil Bağı Yoktur ! (?!)

 

Tıbbın bu denli değiştiği, ve bu denli yeni bilgilerin geldiği bir dönemde, eski şehir efsanesi, koca karı hikayelerinden biriymiş gibi anlatılan dil bağı artık yeniden sınıflandırıldı. Ön dil bağı (tip 1,2 ve 3) ve arka dil bağı (tip 4 dil bağı, submukozal dil bağı) yeni sınıflndırma ile tanımlandı. Bu bilgilere göre Her Dil Bağı Gözle Görülemez - düşünebiliyor musunuz tüm dünyada "Posterior Tongue Tie" başlığı altında, sadece ele muayene esnasında anlaşılabilen ve dilin orta kısmını ağız tabanına sabitleyen dil bağı türü (arka dil bağı) tanısı hastalara konulmakta ve cerrahi tedavisi planlanmaktadır. Özellikle emme sorunu yaşayan ve annesine "sen doğru emziremiyorsun" ya da "sizin bebeğiniz ememiyor" denilen bebeklerde arka dil bağı saptanılabiliyor ve bu lanslı bebeklerde arka dil bağı kesilmesi sonrasında kilo alabiliyor ve yeniden meme emmeye başlayabiliyor.

 

Arka dil bağı - Ön dil bağı

 

Yoğun hastanelerde doğan bebeklerde, hemşireler ve yenidoğan bakım hizmetlerindeki personelin dil bağı muayenesi açısından eğitime tabi tutulması gereklmektedir. Arka dil bağı olan bir çok hasta, "bizim çocuğumuzda dil bağı yokmuş" diye bilmektedir.  Lütfen google üzerinde "Posterior Tongue Tie" ve "Anterior Tongue Tie" aramasını yaparak ilgili sayfaları okuyun. Dil bağı ile ilgili eğitim ve bilgilendirme amacıyla kurulmuş facebook sayfaları ve web sitelerine yandaki linklerde ve ana sayfa da bulabilirsiniz (www.tongue-tie-education.com / http://tonguetieprofessionals.org ...). Dr. Kotlow öncülüğünde yayılan bu yeni dil bağı bilgileri özet olarak bulabileceğiniz güzel bir link >> Tongue Tie (Bu linkte ara dil bağı muayenesinin nasıl yapılması gerektiğini gösteren video mevcut, perdenin görülmemiş olması yeterli değil ...)

 

 

Dil Bağı, Bebeklerde Orta Kulak İlitihabı, Reflü ve Hava Yutma Riskini Arttırabilir!

 

Dr.Kotlow tarafından sunulan bir olguda, üst dudk bağı ve dil bağı olan bir bebekte reflü ve aşırı gaz oluşumu olabileceği bildirilmişti (Infant Reflux and Aerophagia Associated with the Maxillary ...). Bbeğin memenin kahverengi bölgesini vakumlamada zorluk olması ve biberonla beslenmeye neden olabilmesi dolaylı olarak orta kulak iltihabının kolaylaşmasına neden olabilmektedir. Dil bağının anne ve bebekle ilgili uzun dönemli olumsuz sağlık etkilerini yandaki linklerde bulabilirsiniz.

 

 

Dil Bağı Tedavi Edilmezse Bebekler Hangi Sorunlar Ortaya Çıkabilir?

 

Dil bağı olan bebeklerde beslenme sorunları ve ilerleyen dönemde aşağıdaki sorunlar ortaya çıkabilir:

 

. Beslenme sorunları
. Kolik sancı
. Reflü (mide sıvısının yukarıya doğru kaçması)
. Ağızdan salya akması
. Uyku apnesi ya da uyku düzeni değişiklikleri
. Konuşma sorunları
. Diş çürükleri (arka dişler daha önce çürür)
. Çene gelişimi etkilenmesi
. Alt ön dişlerin ayrılması
. İlerleyen dönemde çocukta psikolojik etkilenmeler ve hızlı konuşurken telaşlanma, netlik bozulması

 

 

Dil Bağı Ameliyatı Hangi Durumlarda Yeniden Yapılmalıdır? (Revizyon Dil Bağı Ameliyatı Endikasyonları)

 

Dil bağı ameliyatı sonrasında aşağıdaki belirtilerin varlığnda işlem yeniden yapılmalıdır:

 

Bebek Açısından Yeniden Dil Bağı Kesilmesi İçin Gerekli Kriterler

 

. Dil hareketinde yetersiz artış ve dilin elle muayenesi esnasında ağız tabanına yeniden yapışmış halde olması
. Bebeğin annenin meme başında ısırarak kaydırma hareketi yapması
. Uzun emme süresi olması
. Uzun emme süresine rağmen bebekte tokluk hissi olmaması
. Bebeğin emmesi esnasında, memenin vakumlanması yerine yorularak uykuya dalma olması
. Bebeğin annenin meme ucunu çiğnemesi ya da ısırması
. Bebekte gelişme geriliği ortaya çıkması

 

Erişkin Hastalar Açısından Yeniden Dil Bağı Kesilmesi İçin Gerekli Kriterler

 

. İşlemden sonra dil ucunda çatallanma ve hareket kısıtlılığının devam etmesi
. Ağız açıkken dil ucunu üst dişlere değdirilememesi
. Hızlı konuşma esnasında bazı kelimelerde zorlanma ya da netlik azalması
- Dil ucunu yukarıya doğru kaldırırken zorlanma

 

Önceden dil bağına bağlı mevcut olan şikayetlerde kısmı azalma olması durumunda, bir konuşma terapisti ya da konuyla ilgilenen kbb uzmanına danışılması gerekmektedir.

 

Anne Açısından Yeniden Dil Bağı Kesilmesi İçin Gerekli Kriterler

 

. Emzirme sonrası meme ucunda tahriş, kanama olması
. Ağrılı emzirme olması
. Yetersiz meme boşalması olması
. Meme ucu enfeksiyonları olması
. Süt kanallarında tıkanma olması
. Meme iltihabı ya da meme ucunda pamukçuk çıkması

 

Yukarıda yazılanlar, işlemin kesilmesi esnasında dilin orta kısmının yeterli miktarda serbestleştirilmiş olması ve işlem sonrasında da dil bağı masajının yapılmasının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

 

Dil Bağı Masajı Ne Zaman Başlamalı ve Nasıl Yapılmalıdır?

 

Dil bağı masajı, dil bağı ameliyatlarından sonra yeniden yapışıklık olmasının engellenmesi amacıyla önerilmektedir. Genellikle hastalarıma ilk gün bekledikten sonra masaja başlamalarını öneriyorum. Anne sütünün masaj yapılan parmağa sürülmesi en doğru olan kayganlaştırıcı uygulamadır. Bunun dışından önceden sağılmış ve dondurulmuş anne sütü masaj öncesi kesi alanına sürülerek ağrı kesici olarak kullanılabilmektedir. Dil Bağı Ameliyatı Sonrası ve Uzman tv deki röportaj linkinde (Dil bağı masajı nasıl yapılır?) dil bağı masajı ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabilirsiniz.

 

Dil bağı egzersizi - Dil bağı masajı - Dil altı bağı masajı - Dil altı bağı egzersizi - Dil bağı kesilmesi sonrası masaj - Dil bağı ameliyatı sonrası dil masajı - Dil altı kesilmesi sonrası dil bağı egzersizi"Dil bağı egzersizi - Dil bağı masajı - Dil altı bağı masajı - Dil altı bağı egzersizi - Dil bağı kesilmesi sonrası masaj - Dil bağı ameliyatı sonrası dil masajı - Dil altı kesilmesi sonrası dil bağı egzersizi" ile ilgili bilgiler bulacağınız benzer link >> Güzel Bir Dil Bağı Egzersizi Videosu!

 

Dil bağı ameliyatı sonrası yara iyileşmesi - Dudak bağı kesilmesinden sonra yara iyileşmesi - Dudak bağı kesisi yara iyileşmesi - Dil bağı kesilmesi sonrasında elmas şeklinde yara yerinin iyileşmesi - Dil bağı masajının önemi - Dudak bağı masajının önemi - Dil bağı egzersizlerinin önemi - Diamond shaped wound healing properties after the tongue tie release surgery - Diamond shaped wound healing properties after the lip tie release surgery - Tongue tie treeatment in İstanbul - Lip tie treatment in İstanbul - Tongue tie pulling up massage - Lip tie pulling up massage

 

Dil bağı kesilmesi ve dudak bağı kesilmesi işlemi sonrasında, dil bağı ve dudak bağının yatay düzlemde yeniden iyileşerek kısmi olarak yapışmasının engellenmesi amacıyla dil bağı egzersizi, dil bağı masajı ve dudak bağı masajının yapılması gerekmektedir.

 

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz linkler >> Dil Bağı Ameliyatı ve Dudak Bağı Ameliyatı Sonrasında, Dil Bağı Masajı ya da Egzersizi Yapılmazsa Dil Bağı Yeniden Kısmi Olarak İyileşebiliyor! / Dudak Bağı ve Dil Bağı Ameliyatı Sonrasında Elmas Şeklinde Kesi Alanı ve İyileşme Özellikleri

 

Aşağıda dil bağı ameliyatı ile ilgili yayınladığım bazı videoları bulabilirsiniz.