Tip II Ön Dil Bağı Videosu

Tip II dil bağı muayenesi - Tip II ön dil bağı belirtileri - Tip II dil bağı muayenesi - Tip II dil bağı tedavisi

Yeni dil bağı sınıflandırılmasında, dil bağının dil ucundan arkaya doğru yarleşim yerine göre, Tip I, II, III şeklinde gruplandırılarak - ön dil bağı (anterior tongue tie) ve Tip IV şeklinde gruplandırılarak - arka dil bağı (posterior tongue tie, submukozal dil bağı) olmak üzere dil bağları sınıflandırılmıştır.

Tip II ön dil bağı, dil ucuna ulaşmayan ve dil yukarıya doğru kaldırıldığında, dilin ön bölgesinde çukuraşmaya neden olan dil bağı türüdür.

Dil ucunun arka dişlerin iç yüzeyine temas ettirilememesine bağlı olarak, arka dişlerin iç yüzeylerinde diş taşları ve diş eti hastalıkları görülebilir.

Muayene esnasında, dilin yukarıya doğru hareketi esnasında dil ortasında çukurlaşma, dil ucunun yukarıya doğru kaldırılması esnasında gergin olarak ortaya çıkan dil bağı ve dil ucunun alt dudakların önüne çıkarılabildiği de görülebilir. Muayene esnasında, dil ucunun alt dudakların önüne çıkarılabildiği de görülebilir.

Tip II ve Tip III dil bağı olan hastalarda, dil hareketlerindeki kısıtlanma Tip I dil bağındaki kadar olmayacağından, dil bağı daha geç fark edilebilir ve konuşma, ağız içi temizliği, beslenme üzerine etkileri daha azdır. Bazı kelimeleri söylerken zorlanma, erişkin yaşlarda hızlı konuşma esnasında zorlanma gibi belirtilere neden olabilir.

Dil bağı değerlendirilirken, elle muayene de yapılmalıdır. Ön dil bağları (Tip I, II ve III) gözle görülebilirken; arka dil bağı sadece elle muayene esnasında anlaşılabilir.

Tip II ön dil bağı olan hastalarda, dil bağı kesilmesi genellikle tedavi için yeterlidir. İşlem, 6 aydan küçük bebeklerde ve erişkin hastalarda lokal anestezi altında ve ofis şartlarında yapılabilir.